Under construction / website coming soon

Pasarela d.o.o.
Usluge instalacije, održavanja, popravka, umjeravanja i validacije analitičke laboratorijske opreme i aparata

Kontakt: +38591 4400044, Željko Hojski

email: zeljko@pasarela.hr